Taban Rutubet İzolasyonu

Toprak ile temas halindeki zemin kat duvarlarında 70-80 cm yüksekliğe kadar görülen rutubet, tuz kusmaları, çiçeklenme, boya kabarmaları ve nemlenmelere karşı dünya çapında patentli KÖSTER Crisin Concentrated uygulanmaktadır. Duvara delinen deliklere monte edilen küçük şişeler ile uygulanan KÖSTER Crisin Concentrated, 72 saat içinde duvar tarafından emilir. KÖSTER Crisin Concentrated reçinesi duvarın kapiler hareket ile su emmesini önlemekte ve duvar içten dışa doğru kurumaktadır. Özellikle zemin katlardaki duvar, perde beton ve kolonların suyun zararlı etkilerine karşı korunması yapının sağlamlığı açısından önem taşımaktadır. Sistem delikli ve dolu tuğla, beton, briket ve gazbetondan imal edilmiş duvarlara uygulanabilmektedir.

Bodrum katlardaki toprağa bakan duvarlarda görülen nem ve rutubete karşı KÖSTER Sanierputz WTA yıllardır başarı ile kullanılmaktadır. Duvarlardaki nem ve rutubeti önleyen bu yenilikçi ürün aynı zamanda sıcaklık farklarından ve yoğuşmadan kaynaklanan küf mantarına karşı etkili bir izolasyon sıvasıdır. Ürünün uygulaması geleneksel sıvalar gibi yapılmaktadır.